İçeriğe atla

Aylık arşivler: Şubat 2018

Twig formu istediğiniz gibi düzenleme

        <div class="portlet-body">
          <div class="tab-content">
            <div class="tab-pane active" id="tab_99_1_1">
              {{ form_start(form) }}
              {{ form_row(form.ad) }}
              {{ form_row(form.googlemaps) }}aaa
              {{ form_widget(form) }}
              <br>
              <div class="form-actions">
                <button type="submit" class="btn blue">Ekle</button>
                <a href="{{ path('rotahareket_index') }}" class="btn default">İptal</a>
              </div>
              {{ form_end(form) }}
            </div>
          </div>

Symfony or kullanımı

Symfony or kullanımı tek sonuç almak için

<?php
//Symfony or kullanımı tek sonuç için:
$carihareket = $em
  ->createQueryBuilder()
  ->select('d')
  ->from('WebAdminBundle:CariHareket', 'd')
  ->Where('d.tarihGiris <= :baslama')
  ->andWhere('d.tarihCikis >= :cikis')
  ->andWhere('d.Cari = :cari')
  ->andWhere('d.Musteri = :musteri')
  ->andWhere('d.durum in(1,2)')
  ->setParameter('baslama', strtotime($gristarih2."+$itrh days"))
  ->setParameter('cikis', strtotime($gristarih2."+$itrh days"))
  ->setParameter('cari', $cari)
  ->setParameter('musteri', $musteri)
  ->getQuery()
  ->setMaxResults(1)
  ->getOneOrNullResult();

Symfony or kullanımı liste şeklinde sonuç almak için

<?php
//Symfony or kullanımı çoklu (liste) sonuç için:
$carihareketler = $em
  ->createQueryBuilder()
  ->select('d')
  ->from('WebAdminBundle:CariHareket', 'd')
  ->Where('d.tarihGiris <= :baslama')
  ->andWhere('d.tarihCikis >= :cikis')
  ->andWhere('d.Cari = :cari')
  ->andWhere('d.Musteri = :musteri')
  ->andWhere('d.durum in(1,2)')
  ->setParameter('baslama', strtotime($gristarih2."+$itrh days"))
  ->setParameter('cikis', strtotime($gristarih2."+$itrh days"))
  ->setParameter('cari', $cari)
  ->setParameter('musteri', $musteri)
  ->getQuery()
  ->getResult();
?>

Para Birimi Temizle

Para birimi temizleme fonsksiyonu

function parabirimitemizle($metin)
{
  $metin = str_replace('.', '', $metin);
  $metin = str_replace(',', '.', $metin);
  $metin = floatval($metin);
  return $metin;
}
echo parabirimitemizle("1.047,65 TL");

Telefon Numarası Düzeltme

Veritabanını telefon numaralarını kayıt ederken belli bir formatta kayıt etmeniz gerekiyor.
Bu durumlar için yazmış olduğum fonksiyonu sizle paylaşmak istedim.

function telefonduzelt($text)
{
  $text = preg_replace("/[^0-9]/", "", $text);
  $first = substr("$text",0,1);
  if($first == "0")
    { $text = substr($text,0);
  $text = '9'.$text;
    }

  if(strlen($text) != "12") {
    $text = substr("$text",0,12);
  }

    return $text;
}
echo telefonduzelt('0 258 258 58 58');

Centos 7 Redis Kurulumu

Centos 7 Redis Kurulumu

Öncelikle sunucuyu Güncelleyin

yum update

Sonrasında

Epel kütüphanesi kurulu değilse epel kütüphanesini kurun varsa gerek yok

yum install epel-release

Redis Kurulumu:

yum install redis

Redis Başlatma:

sudo systemctl start redis

Redis Otomatik Çalışması sunucunun açılışında:

sudo systemctl enable redis

Test:

redis-cli ping

Gelen Cevap:

PONG

ise çalışıyor demektir.

PHP de CWP veya cpanel panellerinden birini kullanıyorsanız redis eklentisini seçerek tekrar güncelleme yapmanız gerekli.

Eğer Panel Kullanmıyorsanız.

yum install redis php-pecl-redis php-redis -y

yazmanız yeterli