Ajax ile Arama

Daha önce internet bulmuş olduğum bir ajax ile arama scriptini ezsql ile baglantı kurarak yaptım. Güzel ve hızlı bir uygulama bir çok arkadaşa örnek olacak şekilde.

Catchable Fatal Error: could not be converted to string hatası

Symfony kullanırken ilişkili tablolar kurdugunuzda aşagıdaki benzer bir hatayı bulabilirsiniz bu durumlarda ilişki kurduğunuz diğer tablonun entity sinde düzenleme yapmanız gerekiyor. Örnek Kod Hatası: Çözümü:   burada o tablonun ad alanını stringe ceviyoruz. Lütfen unutmayınız ilişki kurduğumuz tablodaki enttiye yazacagız. ve bu çözüm symfony kullananlar için geçerlidir.

Veritabanından gelen veriye göre işlem yapma

Veritabanınızda müşterinizin yasaklı olup olmadıgını kaydetmeniz için basit bir kod blogu yasak telefon ve yasak mail diye alanlar oluşuturun. Sonrasında aşagıdakileri yapmanız yeterli. ‘yasak_telefon’ =>’Yasak Değil’, ‘yasak_mail’ =>’Yasak Değil’, if(@$user->getYasakTelefon()) { $yenikullanici[‘yasak_telefon’] = ‘Yasak’; } if(@$user->getYasakMail()) { $yenikullanici[‘yasak_mail’] = ‘Yasak’; } Bu işlemi kontrollerde yapmanız gerekmektedir.

Symfony il , ilçe ve semt seçimi yaptırma

form type da ->add(‘Il’, null, array(‘label’=>’Il’,’attr’=>array(‘class’=>’form-control’))) ->add(‘Il’, null, array(‘label’=>’Il’,’attr’=>array(‘class’=>’form-control select2me’))) new twige ekle   İlçe İl Seçiniz Semt İlçe Seçiniz Mahalle {% block script %} {% endblock %} Kontroller a ekle $em = $this->getDoctrine()->getManager(); kodunun altına ekle if($request->get(‘ilce’)) { $ilce = $em->getRepository(‘WebAdminBundle:Ilce’)->find($request->get(‘ilce’)); $otel->setIlce($ilce); } if($request->get(‘semt’)) { $semt = $em->getRepository(‘WebAdminBundle:Semt’)->find($request->get(‘semt’)); $otel->setSemt($semt); } if($request->get(‘mahalle’)) { $mahalle = […]