İçeriğe atla

Symfony

Symfony test ortamı ve canlı ortam ayarları

Symfony test ortamı ve canlı ortam ayarları

Sunucuda:
app.php dosyasında aşağıdaki kod true

$kernel = new AppKernel('prod', true);

app_dev.php dosyasında

$kernel = new AppKernel('dev', false);

false olacak

test ortamında yani localde tam false olan kısımları true , true olan kısımları false yapacaksınız.

Aşağıdaki gibi olacak

app.php dosyasında aşagıdaki kod true

$kernel = new AppKernel('prod', false);

app_dev.php dosyasında

$kernel = new AppKernel('dev', true);

Symfony FosUserBundle Kullanımı

Symfony FosUserBundle Kullanımı

Konsolda yapılan işlemlerdir.

Kullanıcı adı ve şifre tanımlama:

php bin/console fos:user:create kullanici kullanici@tasarimrehberi.net sifre

Süper Admin Yapma:
php bin/console fos:user:create kullanici –super-admin[/php]

Kullanıcı Pasifleştirme:

php bin/console fos:user:create kullanici --inactive

Kullanıcı Aktifleştirme:

php bin/console fos:user:activate kullanici

Kullanıcıya admin hakkı tanıma:

php bin/console fos:user:promote kullanici ROLE_ADMIN

Kullanıcıya süper admin tanıma:

php bin/console fos:user:promote kullanici --super

Şifre Değiştirme:

php bin/console fos:user:change-password kullanici sifre

Symfony de url gösterme

Eğer symfony ve twig kullanıyorsanız link göstermek isterseniz aşagıdakileri yapmanız yeterlidir.

Kontroller dosyasında aşagıdaki gibi yazın.

    $cari_url = $this->generateUrl('fatura_show',array('id'=>$fatura->getId()));
    $cari_url = '<a href="'.$cari_url.'">Fatura</a>';

twig dosyasına alttakine yazmanız yeterli.

{{ cari_url|raw }}

Symfony: Textfielde yazılan veri varmı

Bu yazıda symfony de text field e veri yazarken o veri daha önce eklenmiş onu kontrol etmenizi sağlayan eklentiyi paylaşıyorum.

İşlem yapacagınız bölümler:

 • Routing
 • Conroller
 • Views

bu üç dosyada işlem yapacaksınız.

Öncelikle controller oluşturmanız gerekiyor. ismi AjaxController.php olsun içeriği

<?php namespace Web\AdminBundle\Controller; use Symfony\Component\HttpFoundation\Response; use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\Controller; use Symfony\Component\HttpFoundation\Request; /** * Ajax controller. * */ class AjaxController extends Controller { public function otel_kontrolAction(Request $request) { $em = $this->getDoctrine()->getManager();
    $otel_ad = $request->get('kayitli');
    $otel = $em->getRepository("WebAdminBundle:Otel")->findOneBy(array('ad'=>$otel_ad));
    $sonuc = array();
    if($otel)
    {
      $otel_url = $this->generateUrl('otel_show',array('id'=>$otel->getId()));
      $sonuc['durum'] = 0;
      $sonuc['html'] = 'Kayitli Otel gitmek için <a href="'.$otel_url.'">tıklayınız</a>';
    }
    else
    {
      $sonuc['durum'] = 1;
      $sonuc['html'] = '';
    }
    return new Response(json_encode($sonuc));

  }

}


Sonrasında routing dosyası oluşturalım ismi ajax.yml olsun.

ajax_otelkontrol:
  path:   /otelkontrol
  defaults: { _controller: "WebAdminBundle:Ajax:otel_kontrol" }

Routing.yml dosyasına girelim. aşagıdaki kodu ekliyelim.

web_admin_ajax:
  resource: "@WebAdminBundle/Resources/config/routing/ajax.yml"
  prefix:  /ajax

Sonrasında ilgili tiwg dosyasına gidiyoruz.

{{ form_start(form) }}

hemen altına

{{ form_row(form.ad) }}
              <div id="sonuc"></div>

burada form.ad kendinize göre yani aratacagınzı veriye göre düzenlemeniz gerekiyor.

endblock altına girip.

{% block script %}
   <script>
    $(document).ready(function () {
      $('#web_adminbundle_otel_faturaNumarasi').keyup(function () {
        fatura_kontrol($(this).val());
      });
      $('#web_adminbundle_otel_ad').focusout(function () {
        fatura_kontrol($(this).val());
      });
      $('#web_adminbundle_otel_ad').change(function () {
        fatura_kontrol($(this).val());
      });
    });
    function fatura_kontrol(deger) {
      veriler = 'kayitli='+deger;
      $.post('{{ path('ajax_otelkontrol') }}',veriler,function (sonuc) {
        $('#sonuc').html(sonuc.html);

      },'json');
    }
  </script>
{% endblock %}

kodunu ekliyorsunuz web_adminbundle_otel_ad kısmını oradaki verinize göre çekiyorsunuz.

İlgili Dosyaları indir:
http://www.tasarimrehberi.net/download/217/

Symfony twig çoklu değişken gönderme

Bazı yerlerde çoklu değişkenler göndermeniz gerekebilir. Bu durumda ilgili kontrollere alttaki kodu yazınız:

   $bugun_baslangic = strtotime(date("d-m-Y 00:00:01"));
    $bugun_bitis = strtotime(date("d-m-Y 23:59:59"));
    $yongiden = 2;
    $yongelen = 1;
    $yedi_gun_rapor = array();
for ($i=1; $i <8 ; $i++) {
      $gun_baslama = strtotime(date('d-m-Y 00:00:01', strtotime("-$i days")));
      $gun_bitis = strtotime(date('d-m-Y 23:59:59', strtotime("-$i days")));
      $gun = date('d-m-Y', strtotime("-$i days"));

      $yongelen = $em->getRepository('WebAdminBundle:AramaYonu')->find($yongelen);
      $arama_sayisi_gelen = $em
        ->createQueryBuilder()
        ->select('d')
        ->from('WebAdminBundle:AramaKayit', 'd')
        ->Where('d.kayit_tarihi <= :bitis')
        ->andWhere('d.kayit_tarihi >= :baslama')
        ->andWhere('d.AramaYonu = :yongelen')
        ->setParameter('baslama', $gun_baslama)
        ->setParameter('bitis', $gun_bitis)
        ->setParameter('yongelen', $yongelen)
        ->getQuery()
        ->getResult();

      $yongiden = $em->getRepository('WebAdminBundle:AramaYonu')->find($yongiden);
      $arama_sayisi_giden = $em
        ->createQueryBuilder()
        ->select('d')
        ->from('WebAdminBundle:AramaKayit', 'd')
        ->Where('d.kayit_tarihi <= :bitis')
        ->andWhere('d.kayit_tarihi >= :baslama')
        ->andWhere('d.AramaYonu = :yongelen')
        ->setParameter('baslama', $gun_baslama)
        ->setParameter('bitis', $gun_bitis)
        ->setParameter('yongelen', $yongiden)
        ->getQuery()
        ->getResult();

      //array_push($yedi_gun_gelen, $arama_sayisi_gelen);
      $yedi_gun_rapor[$gun]['gelen'] = count($arama_sayisi_gelen);
      $yedi_gun_rapor[$gun]['giden'] = count($arama_sayisi_giden);

    }
   return $this->render('WebAdminBundle:Default:index.html.twig',array(
      'yedi_gun_rapor'=>$yedi_gun_rapor,
    ));

Twig dosyasında ise

  {% for key,user in yedi_gun_rapor %}
        ['{{ key}}', {{ user.giden}},   {{ user.gelen}}],
        {% endfor %}

yazmanız yeterlidir.

Symfony 3 Giriş Seviyesi Notları

Bundle Oluştuktan sonra
enttiy oluştur

php bin/console doctrine:generate:entity

WebMuhasebeBundle:Fatura

Sonrasında ilişki kurulacak.

İlişkilerde

 /**
 * @ORM\OneToMany(targetEntity="Ilce", mappedBy="Il", cascade={"persist", "remove"})
 */
 private $Ilce;

id göndermek için kullanıyoruz. Kendi id sini karşıya entitye gönderiyor.


/**
 * @ORM\ManyToOne(targetEntity="Il", inversedBy="Ilce")
 * @ORM\JoinColumn(name="il_id", referencedColumnName="id")
 */
 public $il;

Buradaki karşıdan gelen id kayıt ediyor. (ilden gelen id yi kayıt ediyor)

1 ilin birden fazlası ilçesi olabilir ama bir ilçenin ilçesi olamaz.
İl burada one kısmı ilçe many olur.
işlemler bittikten sonra

php bin/console doctrine:generate:entities WebMuhasebeBundle
php bin/console doctrine:schema:update --force

sonrasında sayfalandırmak için kullanmak için aşagıdaki kodu yazıyoruz

 

composer require knplabs/knp-paginator-bundle

şeklinde kurunuz

github linki : https://github.com/KnpLabs/KnpPaginatorBundle

Config.yml içerisinde aşagıdaki kodu ekleyiniz:

knp_paginator:
 page_range: 5 # default page range used in pagination control
 default_options:
 page_name: page # page query parameter name
 sort_field_name: sort # sort field query parameter name
 sort_direction_name: direction # sort direction query parameter name
 distinct: true # ensure distinct results, useful when ORM queries are using GROUP BY statements
 template:
 pagination: KnpPaginatorBundle:Pagination:sliding.html.twig # sliding pagination controls template
 sortable: KnpPaginatorBundle:Pagination:sortable_link.html.twig # sort link template

sonrasında user için

composer require friendsofsymfony/user-bundle "~2.0@dev"

şeklinde kurulum yapınız.

Ekle:

<?php
// app/AppKernel.php

public function registerBundles()
{
$bundles = array(
// ...
new FOS\UserBundle\FOSUserBundle(),
// ...
);
}

Kendi bundlunuze seçip user.php oluşturup

use FOS\UserBundle\Model\User as BaseUser;
use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;

/**
* @ORM\Entity
* @ORM\Table(name="fos_user")
*/
class User extends BaseUser
{
/**
* @ORM\Id
* @ORM\Column(type="integer")
* @ORM\GeneratedValue(strategy="AUTO")
*/
protected $id;

public function __construct()
{
parent::__construct();
// your own logic
}
}

içine ekleyin

devamını
http://symfony.com/doc/current/bundles/FOSUserBundle/index.html

adresinden bakabilirsiniz.

a) Doctrine ORM User class

bölümünde

// src/AppBundle/Entity/User.php

kısmında oluşturmuş oldugunuz bundle göre vermeniz gerekmektedir.

İşlemleri bitirdikten sonra crud işlemini yapınız.

Crud Dökümanı
http://symfony.com/doc/current/bundles/SensioGeneratorBundle/commands/generate_doctrine_crud.html

php app/console generate:doctrine:crud

Crud oluşturabilirsiniz.
Oluşturalacak bütün entityler için tek tek yazmanız gerekiyor.

yml yapıyoruz
isim girerkende Örnek WebMuhasebeBundle:fatura

Symfony ile Twig e değişken gönderme

Symfony  ile çalışanlar template sistemi olarak genelde twig kullanırlar.

o sayfaya değişken göndermek için yapmanız gerken


/**
* @Route("/firma/ekle",name="firma_ekle")
*/
public function writeAction()
{
$isim = 'Nurettin';
return $this->render("@Muhasebe/Default/firma_ekle.html.twig",['isim'=>$isim]);

}

burada Muhasebe adlı bir bundle oluşturdum. onun altında firma_ekle.html.twig dosyam mevcuttu oraya değişken gönderdim. isim adlı

templatte çıkartmak için ise

{{ isim }}

yazmanız yeterli.

Symfony Kurulumu Hatası

Xampp Symfony kurarken hata verebilir.

Fix "cURL error 60: SSL certificate problem"

benzer hatanın vermesi curl kütüphanesinin yüklü olmadığından dolayıdır.

Aşagıdaki Dosyayı indirin:

https://curl.haxx.se/ca/cacert.pem

C:\XAMPP\php\

klasörün içine atınız.

Sonra php.ini dosyasına aşagıdaki kodu ekleyiniz:

[cURL]
curl.cainfo="C:\XAMPP\php\cacert.pem"

sonra apachi yi ve php yi resetleyiniz.