İçeriğe atla

Aylık arşivler: Haziran 2018

Cpanel Log Temizleme

Cpanel Log Temizleme komutları:

find /home/*/public_html -name 'error_log*' | xargs rm -rf
cd /usr/local/cpanel/logs/
find . -type f -print -exec rm {} \;
cd /usr/local/apache/logs
find . -type f -print -exec rm {} \;
cd /usr/local/apache/domlogs/
find . -type f -print -exec rm {} \;

getRepository sorgu seçenekleri

Eğer symfony gibi kütüphane kullanıyorsa where komutu yerine getrepository kullanabilirsiniz.

Ornek kod:

$islemler = $em->getRepository("WebAdminBundle:Islem")->findby(Array('durum'=>1));

find yerine kullanılacaklar.

find tek veri gelir sadece id ye göre sorgulama yaparsınız
findby dizi şeklinde gelir koşul olarak istediginiz alana göre sorgularsınız
findoneby = Tek veri gelir ama dizi şeklinde sorgu yapmanızı ister
findall = Dizi şeklinde veri verir koşulsuz hepsi gelir

Tek Veri Bulmak için:

$odabul = $em->getRepository("WebAdminBundle:Oda")->find($oda);
$diziekle['oda_id'] = $odabul->getId();