İçeriğe atla

Aylık arşivler: Mayıs 2017

Sunucuya Gelen Saldırıyı Tespit Etme

Sunucuya gelen saldırları kısmı olarak tespit etme yöntemleri vardır.

ssh dan aşagıdaki komutu yazarsanız hangi ip den saldırı geldigini görebilirsiniz

netstat -tn --inet 2> /dev/null| grep ":80" | awk '/tcp[ ]*[0-9]+[ ]*[0-9]+[ ]+[^ ]+[ ]*[^ ]*/ { print $5; }' | cut -d":" -f1 | sort | uniq -c | sort -n

IP BANLAMA;

iptables -A INPUT -s 1.1.1.1 -j DROP

IP BAN AÇMA;

iptables -X INPUT -s 1.1.1.1 -j DROP

Symfony twig çoklu değişken gönderme

Bazı yerlerde çoklu değişkenler göndermeniz gerekebilir. Bu durumda ilgili kontrollere alttaki kodu yazınız:

   $bugun_baslangic = strtotime(date("d-m-Y 00:00:01"));
    $bugun_bitis = strtotime(date("d-m-Y 23:59:59"));
    $yongiden = 2;
    $yongelen = 1;
    $yedi_gun_rapor = array();
for ($i=1; $i <8 ; $i++) {
      $gun_baslama = strtotime(date('d-m-Y 00:00:01', strtotime("-$i days")));
      $gun_bitis = strtotime(date('d-m-Y 23:59:59', strtotime("-$i days")));
      $gun = date('d-m-Y', strtotime("-$i days"));

      $yongelen = $em->getRepository('WebAdminBundle:AramaYonu')->find($yongelen);
      $arama_sayisi_gelen = $em
        ->createQueryBuilder()
        ->select('d')
        ->from('WebAdminBundle:AramaKayit', 'd')
        ->Where('d.kayit_tarihi <= :bitis')
        ->andWhere('d.kayit_tarihi >= :baslama')
        ->andWhere('d.AramaYonu = :yongelen')
        ->setParameter('baslama', $gun_baslama)
        ->setParameter('bitis', $gun_bitis)
        ->setParameter('yongelen', $yongelen)
        ->getQuery()
        ->getResult();

      $yongiden = $em->getRepository('WebAdminBundle:AramaYonu')->find($yongiden);
      $arama_sayisi_giden = $em
        ->createQueryBuilder()
        ->select('d')
        ->from('WebAdminBundle:AramaKayit', 'd')
        ->Where('d.kayit_tarihi <= :bitis')
        ->andWhere('d.kayit_tarihi >= :baslama')
        ->andWhere('d.AramaYonu = :yongelen')
        ->setParameter('baslama', $gun_baslama)
        ->setParameter('bitis', $gun_bitis)
        ->setParameter('yongelen', $yongiden)
        ->getQuery()
        ->getResult();

      //array_push($yedi_gun_gelen, $arama_sayisi_gelen);
      $yedi_gun_rapor[$gun]['gelen'] = count($arama_sayisi_gelen);
      $yedi_gun_rapor[$gun]['giden'] = count($arama_sayisi_giden);

    }
   return $this->render('WebAdminBundle:Default:index.html.twig',array(
      'yedi_gun_rapor'=>$yedi_gun_rapor,
    ));

Twig dosyasında ise

  {% for key,user in yedi_gun_rapor %}
        ['{{ key}}', {{ user.giden}},   {{ user.gelen}}],
        {% endfor %}

yazmanız yeterlidir.

Symfony twig e değişken gönderme

İlgili kontrollere gidip gerekli kodlarınızı yazın.
Örnegin:

 $em   = $this->getDoctrine()->getManager();
    $bugun_baslangic = strtotime(date("d-m-Y 00:00:01"));
    $bugun_bitis = strtotime(date("d-m-Y 23:59:59"));
    $yongiden = 2;
    $yongelen = 1;

    $bugun_toplam_arama = $em
      ->createQueryBuilder()
      ->select('d')
      ->from('WebAdminBundle:AramaKayit', 'd')
      ->Where('d.kayit_tarihi <= :bitis')
      ->andWhere('d.kayit_tarihi >= :baslama')
      ->setParameter('baslama', $bugun_baslangic)
      ->setParameter('bitis', $bugun_bitis)
      ->getQuery()
      ->getResult();

 return $this->render('WebAdminBundle:Default:index.html.twig',array(
      'bugun_toplam_arama'=>count($bugun_toplam_arama),
    ));

Kontrollere eklediğimiz kodlar yukardadır.

İlgili template dosyasına yazmamız gereken kod:

{{ bugun_toplam_arama }}