İçeriğe geç

Symfony twig e değişken gönderme

İlgili kontrollere gidip gerekli kodlarınızı yazın.
Örnegin:
[php]
$em = $this->getDoctrine()->getManager();
$bugun_baslangic = strtotime(date("d-m-Y 00:00:01"));
$bugun_bitis = strtotime(date("d-m-Y 23:59:59"));
$yongiden = 2;
$yongelen = 1;

$bugun_toplam_arama = $em
->createQueryBuilder()
->select(‘d’)
->from(‘WebAdminBundle:AramaKayit’, ‘d’)
->Where(‘d.kayit_tarihi <= :bitis’)
->andWhere(‘d.kayit_tarihi >= :baslama’)
->setParameter(‘baslama’, $bugun_baslangic)
->setParameter(‘bitis’, $bugun_bitis)
->getQuery()
->getResult();

[/php]

[php]
return $this->render(‘WebAdminBundle:Default:index.html.twig’,array(
‘bugun_toplam_arama’=>count($bugun_toplam_arama),
));
[/php]

Kontrollere eklediğimiz kodlar yukardadır.

İlgili template dosyasına yazmamız gereken kod:
[php]{{ bugun_toplam_arama }} [/php]

Tarih:Symfony