"Enter"a basıp içeriğe geçin

Symfony twig e değişken gönderme

İlgili kontrollere gidip gerekli kodlarınızı yazın.
Örnegin:

 $em   = $this->getDoctrine()->getManager();
    $bugun_baslangic = strtotime(date("d-m-Y 00:00:01"));
    $bugun_bitis = strtotime(date("d-m-Y 23:59:59"));
    $yongiden = 2;
    $yongelen = 1;

    $bugun_toplam_arama = $em
      ->createQueryBuilder()
      ->select('d')
      ->from('WebAdminBundle:AramaKayit', 'd')
      ->Where('d.kayit_tarihi <= :bitis')
      ->andWhere('d.kayit_tarihi >= :baslama')
      ->setParameter('baslama', $bugun_baslangic)
      ->setParameter('bitis', $bugun_bitis)
      ->getQuery()
      ->getResult();

 return $this->render('WebAdminBundle:Default:index.html.twig',array(
      'bugun_toplam_arama'=>count($bugun_toplam_arama),
    ));

Kontrollere eklediğimiz kodlar yukardadır.

İlgili template dosyasına yazmamız gereken kod:

{{ bugun_toplam_arama }}