İçeriğe atla

Aylık arşivler: Aralık 2017

wkhtmltopdf Kurulumu

Öncelikle Sitesine Girelim

https://wkhtmltopdf.org/downloads.html

Buradan en son versiyonu indirelim.

wget https://github.com/wkhtmltopdf/wkhtmltopdf/releases/download/0.12.4/wkhtmltox-0.12.4_linux-generic-amd64.tar.xz

tar –xz –xvf wkhtmltox-0.12.4_linux-generic-amd64.tar.xz

yada

unxz wkhtmltox-0.12.4_linux-generic-amd64.tar.xz

Kurmanız gereken kütüphaneler:
yum install -y libpng
yum install -y libjpeg
yum install -y openssl
yum install -y icu
yum install -y libX11
yum install -y libXext
yum install -y libXrender
yum install -y xorg-x11-fonts-Type1
yum install -y xorg-x11-fonts-75dpi

bine atalım
mv wkhtmltox/bin/* /usr/local/bin/

Kurulum dosyalarını silelim

rm -rf wkhtmltox
rm -f wkhtmltox-0.12.4_linux-generic-amd64.tar.xz

Şimdi Çalışır.
Eğer cpanel kullanıyorsanız ve güvenlik disable_functions kullanıyorsanız proc_open kapattıysanız açmanız gerekmektedir.

Symfony Manytomany kullanımı

Symfony Manytomany kullanımı

1. entity e yazacagımız:

  /**
   * @ORM\ManyToMany(targetEntity="RtStokKategori", mappedBy="RtMenu")
   */
  public $RtStokKategori;

2. entity e yazacagımız:

  /**
   * @ORM\ManyToMany(targetEntity="RtMenu", inversedBy="RtStokKategori")
   * @ORM\JoinTable(name="rt_menu_ve_kategori")
   */
  public $RtMenu;

Veritabanını Güncelliyelim

php bin/console doctrine:schema:update --force

Symfony FosUserBundle Kullanımı

Symfony FosUserBundle Kullanımı

Konsolda yapılan işlemlerdir.

Kullanıcı adı ve şifre tanımlama:

php bin/console fos:user:create kullanici kullanici@tasarimrehberi.net sifre

Süper Admin Yapma:
php bin/console fos:user:create kullanici –super-admin[/php]

Kullanıcı Pasifleştirme:

php bin/console fos:user:create kullanici --inactive

Kullanıcı Aktifleştirme:

php bin/console fos:user:activate kullanici

Kullanıcıya admin hakkı tanıma:

php bin/console fos:user:promote kullanici ROLE_ADMIN

Kullanıcıya süper admin tanıma:

php bin/console fos:user:promote kullanici --super

Şifre Değiştirme:

php bin/console fos:user:change-password kullanici sifre