İçeriğe atla

php

Centos 7 ye PHP 7.1 Kurulumu

Centos 7 ye PHP 7.1 Kurulumu

Öncelikle centos 7 nizi güncelleyin

yum update

Öncelikle depolarımızı güncelliyoruz:

sudo rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
sudo rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm

PHP 7.1 Kurulumuna Geciyoruz:

sudo yum install -y mod_php71w php71w-cli php71w-common php71w-gd php71w-mbstring php71w-mcrypt php71w-mysqlnd php71w-xml
php -v

ile kontrol edebilirsiniz.

OOP Nedir? Nasıl Kullanılır

Bu yazıda class yapılardan başlıyarak OOP ile ilgili bir çok yazı paylaşacagız.

OOP Nedir? Nasıl Kullanılır

OOP (Nesne Yönelimli Programlama) ile ilgili kısa bilgiler verecegim.

class okul {
function okul_adi($ad)
{
echo 'Bulunduğunuz okul';
}
}

Örnek 2:

<?php
class okul {
var $bolum = 'Bilgisayar Programciligi';
function okul_adi($ad)
{
echo 'Bulunduğunuz okul: '.$ad;
echo '<br>';
echo $this->bolum;
}
}

$veri_cek = new okul();
$veri_cek->okul_adi('Pamukkale Üniversitesi');
?>

Basit Hesap Makinesi

<?php
class hesaplama{
function topla($sayi1,$sayi2) {
   $sonuc = $sayi1 + $sayi2 ;
   return $sonuc;
}
function cikar($sayi1,$sayi2) {
   $sonuc = $sayi1 - $sayi2 ;
   return $sonuc;
}
function carp($sayi1,$sayi2) {
   $sonuc = $sayi1 * $sayi2 ;
   return $sonuc;
}
function bol($sayi1,$sayi2) {
   $sonuc = $sayi1 / $sayi2 ;
   return $sonuc;
}
}

$sayi1 = 23;
$sayi2 =4;

$hesap = new hesaplama();
echo $hesap->cikar($sayi1,$sayi2);
?>

Global ile fonksiyon dışındaki değişkeni fonksiyonumuza dahil edebiliriz.

<?php
$kimim_ben = 'Nurettin';
 
function hos_geldin() {
   global $kimim_ben;
   echo 'Hoş Geldin ' . $kimim_ben;
}
 
hos_geldin();
?>

 

Symfony Kurulumu Hatası

Xampp Symfony kurarken hata verebilir.

Fix "cURL error 60: SSL certificate problem"

benzer hatanın vermesi curl kütüphanesinin yüklü olmadığından dolayıdır.

Aşagıdaki Dosyayı indirin:

https://curl.haxx.se/ca/cacert.pem

C:\XAMPP\php\

klasörün içine atınız.

Sonra php.ini dosyasına aşagıdaki kodu ekleyiniz:

[cURL]
curl.cainfo="C:\XAMPP\php\cacert.pem"

sonra apachi yi ve php yi resetleyiniz.