"Enter"a basıp içeriğe geçin

Centos 7 ye PHP 7.1 Kurulumu

Centos 7 ye PHP 7.1 Kurulumu

Öncelikle centos 7 nizi güncelleyin

yum update

Öncelikle depolarımızı güncelliyoruz:

sudo rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
sudo rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm

PHP 7.1 Kurulumuna Geciyoruz:

sudo yum install -y mod_php71w php71w-cli php71w-common php71w-gd php71w-mbstring php71w-mcrypt php71w-mysqlnd php71w-xml
php -v

ile kontrol edebilirsiniz.