İçeriğe geç

Symfony twig çoklu değişken gönderme

Bazı yerlerde çoklu değişkenler göndermeniz gerekebilir. Bu durumda ilgili kontrollere alttaki kodu yazınız:

[php]
$bugun_baslangic = strtotime(date("d-m-Y 00:00:01"));
$bugun_bitis = strtotime(date("d-m-Y 23:59:59"));
$yongiden = 2;
$yongelen = 1;
$yedi_gun_rapor = array();
for ($i=1; $i <8 ; $i++) {
$gun_baslama = strtotime(date(‘d-m-Y 00:00:01’, strtotime("-$i days")));
$gun_bitis = strtotime(date(‘d-m-Y 23:59:59’, strtotime("-$i days")));
$gun = date(‘d-m-Y’, strtotime("-$i days"));

$yongelen = $em->getRepository(‘WebAdminBundle:AramaYonu’)->find($yongelen);
$arama_sayisi_gelen = $em
->createQueryBuilder()
->select(‘d’)
->from(‘WebAdminBundle:AramaKayit’, ‘d’)
->Where(‘d.kayit_tarihi <= :bitis’)
->andWhere(‘d.kayit_tarihi >= :baslama’)
->andWhere(‘d.AramaYonu = :yongelen’)
->setParameter(‘baslama’, $gun_baslama)
->setParameter(‘bitis’, $gun_bitis)
->setParameter(‘yongelen’, $yongelen)
->getQuery()
->getResult();

$yongiden = $em->getRepository(‘WebAdminBundle:AramaYonu’)->find($yongiden);
$arama_sayisi_giden = $em
->createQueryBuilder()
->select(‘d’)
->from(‘WebAdminBundle:AramaKayit’, ‘d’)
->Where(‘d.kayit_tarihi <= :bitis’)
->andWhere(‘d.kayit_tarihi >= :baslama’)
->andWhere(‘d.AramaYonu = :yongelen’)
->setParameter(‘baslama’, $gun_baslama)
->setParameter(‘bitis’, $gun_bitis)
->setParameter(‘yongelen’, $yongiden)
->getQuery()
->getResult();

//array_push($yedi_gun_gelen, $arama_sayisi_gelen);
$yedi_gun_rapor[$gun][‘gelen’] = count($arama_sayisi_gelen);
$yedi_gun_rapor[$gun][‘giden’] = count($arama_sayisi_giden);

}
[/php]
[php] return $this->render(‘WebAdminBundle:Default:index.html.twig’,array(
‘yedi_gun_rapor’=>$yedi_gun_rapor,
));[/php]

Twig dosyasında ise

[php]
{% for key,user in yedi_gun_rapor %}
[‘{{ key}}’, {{ user.giden}}, {{ user.gelen}}],
{% endfor %}
[/php]
yazmanız yeterlidir.

Tarih:Symfony