"Enter"a basıp içeriğe geçin

Symfony twig çoklu değişken gönderme

Bazı yerlerde çoklu değişkenler göndermeniz gerekebilir. Bu durumda ilgili kontrollere alttaki kodu yazınız:

   $bugun_baslangic = strtotime(date("d-m-Y 00:00:01"));
    $bugun_bitis = strtotime(date("d-m-Y 23:59:59"));
    $yongiden = 2;
    $yongelen = 1;
    $yedi_gun_rapor = array();
for ($i=1; $i <8 ; $i++) {
      $gun_baslama = strtotime(date('d-m-Y 00:00:01', strtotime("-$i days")));
      $gun_bitis = strtotime(date('d-m-Y 23:59:59', strtotime("-$i days")));
      $gun = date('d-m-Y', strtotime("-$i days"));

      $yongelen = $em->getRepository('WebAdminBundle:AramaYonu')->find($yongelen);
      $arama_sayisi_gelen = $em
        ->createQueryBuilder()
        ->select('d')
        ->from('WebAdminBundle:AramaKayit', 'd')
        ->Where('d.kayit_tarihi <= :bitis')
        ->andWhere('d.kayit_tarihi >= :baslama')
        ->andWhere('d.AramaYonu = :yongelen')
        ->setParameter('baslama', $gun_baslama)
        ->setParameter('bitis', $gun_bitis)
        ->setParameter('yongelen', $yongelen)
        ->getQuery()
        ->getResult();

      $yongiden = $em->getRepository('WebAdminBundle:AramaYonu')->find($yongiden);
      $arama_sayisi_giden = $em
        ->createQueryBuilder()
        ->select('d')
        ->from('WebAdminBundle:AramaKayit', 'd')
        ->Where('d.kayit_tarihi <= :bitis')
        ->andWhere('d.kayit_tarihi >= :baslama')
        ->andWhere('d.AramaYonu = :yongelen')
        ->setParameter('baslama', $gun_baslama)
        ->setParameter('bitis', $gun_bitis)
        ->setParameter('yongelen', $yongiden)
        ->getQuery()
        ->getResult();

      //array_push($yedi_gun_gelen, $arama_sayisi_gelen);
      $yedi_gun_rapor[$gun]['gelen'] = count($arama_sayisi_gelen);
      $yedi_gun_rapor[$gun]['giden'] = count($arama_sayisi_giden);

    }
   return $this->render('WebAdminBundle:Default:index.html.twig',array(
      'yedi_gun_rapor'=>$yedi_gun_rapor,
    ));

Twig dosyasında ise

  {% for key,user in yedi_gun_rapor %}
        ['{{ key}}', {{ user.giden}},   {{ user.gelen}}],
        {% endfor %}

yazmanız yeterlidir.