İçeriğe geç

Telefon Numarası Düzeltme

Veritabanını telefon numaralarını kayıt ederken belli bir formatta kayıt etmeniz gerekiyor.
Bu durumlar için yazmış olduğum fonksiyonu sizle paylaşmak istedim.

[php]
function telefonduzelt($text)
{
$text = preg_replace("/[^0-9]/", "", $text);
$first = substr("$text",0,1);
if($first == "0")
{ $text = substr($text,0);
$text = ‘9’.$text;
}

if(strlen($text) != "12") {
$text = substr("$text",0,12);
}

return $text;
}
echo telefonduzelt(‘0 258 258 58 58’);
[/php]

Tarih:PHP