"Enter"a basıp içeriğe geçin

Telefon Numarası Düzeltme

Veritabanını telefon numaralarını kayıt ederken belli bir formatta kayıt etmeniz gerekiyor.
Bu durumlar için yazmış olduğum fonksiyonu sizle paylaşmak istedim.

function telefonduzelt($text)
{
  $text = preg_replace("/[^0-9]/", "", $text);
  $first = substr("$text",0,1);
  if($first == "0")
    { $text = substr($text,0);
  $text = '9'.$text;
    }

  if(strlen($text) != "12") {
    $text = substr("$text",0,12);
  }

    return $text;
}
echo telefonduzelt('0 258 258 58 58');