İçeriğe geç

Mysql Tekrar Eden Verileri Bulma

Mysql tablonuzda tekrar eden verileri bulmak isterseniz aşagıdaki kodları uygulayabilirsiniz.

[php]SELECT id, telefon, count( * ) AS tekrar FROM rehber GROUP BY telefon HAVING tekrar >1 ORDER BY telefon ASC[/php]

Tarih:PHP