İçeriğe geç

Symfony or kullanımı

Symfony or kullanımı tek sonuç almak için
[php]
<?php
//Symfony or kullanımı tek sonuç için:
$carihareket = $em
->createQueryBuilder()
->select(‘d’)
->from(‘WebAdminBundle:CariHareket’, ‘d’)
->Where(‘d.tarihGiris <= :baslama’)
->andWhere(‘d.tarihCikis >= :cikis’)
->andWhere(‘d.Cari = :cari’)
->andWhere(‘d.Musteri = :musteri’)
->andWhere(‘d.durum in(1,2)’)
->setParameter(‘baslama’, strtotime($gristarih2."+$itrh days"))
->setParameter(‘cikis’, strtotime($gristarih2."+$itrh days"))
->setParameter(‘cari’, $cari)
->setParameter(‘musteri’, $musteri)
->getQuery()
->setMaxResults(1)
->getOneOrNullResult();
[/php]
Symfony or kullanımı liste şeklinde sonuç almak için
[php]
<?php
//Symfony or kullanımı çoklu (liste) sonuç için:
$carihareketler = $em
->createQueryBuilder()
->select(‘d’)
->from(‘WebAdminBundle:CariHareket’, ‘d’)
->Where(‘d.tarihGiris <= :baslama’)
->andWhere(‘d.tarihCikis >= :cikis’)
->andWhere(‘d.Cari = :cari’)
->andWhere(‘d.Musteri = :musteri’)
->andWhere(‘d.durum in(1,2)’)
->setParameter(‘baslama’, strtotime($gristarih2."+$itrh days"))
->setParameter(‘cikis’, strtotime($gristarih2."+$itrh days"))
->setParameter(‘cari’, $cari)
->setParameter(‘musteri’, $musteri)
->getQuery()
->getResult();
?>
[/php]

Tarih:Symfony