Symfony Bundle oluşturma

Symfony Bundle oluşturma
Klasörde iken aşagıdaki komutu yazınız:

php bin/console generate:bundle

bundleismiBundle

Bundle ilk harfi büyük olmak zorundadır.

Yazar: admin