İçeriğe atla

admin tarafından yazılmış tüm yazılar - 3. sayfa

Symfony 3 read only alan

Symfony 3 de bir alanı readonly yapmak isterseniz aşagıdaki komutu kullanabilirsiniz.

,'readonly' => true

Örnek Kullanım

)->add('tarih', TextType::class, array('label'=>'Tarih','attr'=>array('class'=>'form-control form_datetime2','readonly' => true))

Cpanel Log Temizleme

Cpanel Log Temizleme komutları:

find /home/*/public_html -name 'error_log*' | xargs rm -rf
cd /usr/local/cpanel/logs/
find . -type f -print -exec rm {} \;
cd /usr/local/apache/logs
find . -type f -print -exec rm {} \;
cd /usr/local/apache/domlogs/
find . -type f -print -exec rm {} \;

getRepository sorgu seçenekleri

Eğer symfony gibi kütüphane kullanıyorsa where komutu yerine getrepository kullanabilirsiniz.

Ornek kod:

$islemler = $em->getRepository("WebAdminBundle:Islem")->findby(Array('durum'=>1));

find yerine kullanılacaklar.

find tek veri gelir sadece id ye göre sorgulama yaparsınız
findby dizi şeklinde gelir koşul olarak istediginiz alana göre sorgularsınız
findoneby = Tek veri gelir ama dizi şeklinde sorgu yapmanızı ister
findall = Dizi şeklinde veri verir koşulsuz hepsi gelir

Tek Veri Bulmak için:

$odabul = $em->getRepository("WebAdminBundle:Oda")->find($oda);
$diziekle['oda_id'] = $odabul->getId();

RainTPL

PHP ile yapılan değişkenleri html dosyasına göndermek için yapılması gereken:

<?php
$degisken = 'Hakkimizda sayfasi';
$tpl->assign( 'deger', $degisken);
?>

Hangi html dosyasında çalışacagını belirtigimiz kod:

<?php
$tpl->draw( 'hakkimizda' );
?>

Cache Süresi Vermek isterseniz aşağıdaki kodu kullanabiliriz.

<?php
if( $cache = $tpl->cache( 'hakkimizda', $expire_time = 600, $cache_id=null ) )
{
 echo $cache;
} else {
 $tpl->draw( 'hakkimizda' );
}
?>

Cache Dosyalarını silmek için kullanılan kod:

<?php
array_map( "unlink", glob( raintpl::$cache_dir . "*.rtpl.php" ) );
?>

Template Klasoru belirleme:

<?php
raintpl::configure( 'tpl_dir', 'templates/' );
?>

Cache Klasörü Belirleme:

<?php
raintpl::configure( 'cache_dir', 'cache/' );
?>

Base Url belirleme:
HTML deki base url ile aynı mantıkla çalışır.

raintpl::configure( 'base_url', 'http://www.tasarimrehberi.net/');

Tema uzantılarını belirleme yönetimi (Html kalması önerilir)

raintpl::configure('tpl_ext', 'html');

Değişken tanımlama ve değişkeni kullanma:

$tpl->assign('site', 'Tasarım Rehberi');
{$site} Sitesine Hoş Geldiniz

Sabit Değeri Template göndermek:

 define('versiyon', '0.1');
Site Versiyonu : {#versiyon#}

if kullanımı:

{if="$yas => '18'} 18 yaşındasınız yada büyüksünüz {else} 18 Yaşından küçüksünüz {/if}

Loop Kullanımı

 $dizi = array('versiyon' => '0.2', 'tarih' => '19.04.2018');
{loop="dizi"}
Versiyon : {$value.versiyon} ve Tarih: {$value.tarih}
{/loop}

Tema dosyasına başka bir html tema dosyasını cagırma:

{include="header"}
{include="$header"}

onesignal kişi player id alma

Eğer browserda kişinin one singaldaki player id sini almak istiyorsanız aşagıdaki kod işinize yarıyacaktır.onesignal kullanımı

One signal kullanımı:

Chrome için istekde bulunma:

  <script src="https://cdn.onesignal.com/sdks/OneSignalSDK.js" async=""></script>
  <script>
    var OneSignal = window.OneSignal || [];
    OneSignal.push(function() {
      OneSignal.init({
        appId: "xxx-xxx-xxx-xxxx-xxxxx",
      });
    });
  </script>

PHP Json ile Cihaz Ekleme:

<?PHP
$fields = array(
  'app_id' => "xxx-xxx-xxx-xxxx-xxxxx",
  'identifier' => "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001002",
  'language' => "en",
  'timezone' => "-28800",
  'game_version' => "1.0",
  'device_os' => "9.1.3",
  'device_type' => "0",
  'device_model' => "iPhone 9,2",
  'tags' => array("abc" => "otel")
);

$fields = json_encode($fields);
print("\nJSON sent:\n");
print($fields);

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://onesignal.com/api/v1/players");
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json'));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $fields);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);

$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

$return["allresponses"] = $response;
$return = json_encode( $return);

print("\n\nJSON received:\n");
print($return);
print("\n");

?>