"Enter"a basıp içeriğe geçin

Windows 10 Symfony 6 Kurulumu

Windows 10 Symfony 6 Kurulumu

Öncelikle Windows da scoop kurmanız gerekiyor.

scoop Kurulumu:

Powershell Çalıştırınız

1. Komut:
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser # Optional: Needed to run a remote script the first time
Soru sorar Y yazıp onaylayın.

2. Komut:
irm get.scoop.sh | iex

scoop Kuruldu.

Symfony Kurmak için

Powershell de
scoop install symfony-cli

yazmanız gerekiyor.

Symfony de 2 çeşit kurlum var.

web application
microservice, console application or API

Eğer web application olarak kuracaksanız

symfony new --webapp projeadi

microservice, console application veya API servisi şeklinde

symfony new yeniproje

kurabilirsiniz.

Eğer Bilgisayarınızda composer yoksa composer hatası verecektir.

Composer güncel verisyonu için sitesinde bakabilirsiniz.

Yapmanız gerekenler:

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === '55ce33d7678c5a611085589f1f3ddf8b3c52d662cd01d4ba75c0ee0459970c2200a51f492d557530c71c15d8dba01eae') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"

Symfony Kurabilirsiniz artık 🙂