"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ubuntuya Elastic 6 Kurulumu

Ubuntu için önce gereken eklentileri kuruyoruz.

apt-get install apt-transport-https ca-certificates gnupg2 -y

Key Alıyoruz

wget -qO – https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | apt-key add –

Elasticsearch 6.x kütüphanesi indiriyoruz.

wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-6.8.23.deb

sudo dpkg -i elasticsearch-6.8.23.deb


sudo apt-get update

sudo apt-get install default-jre