İçeriğe geç

Symfony RabbitMqBundle

Symfony de RabbitMQ Servsine php-amqplib kütüphanesi ile bağlantısını anlatacağım.

Rabbit bundle da Thumperin php-amqlib kütüphanesini kullanıyoruz.

Örnek:
[php]
$msg = array(‘user_id’ => 1235, ‘image_path’ => ‘/path/to/new/pic.png’);
$this->get(‘old_sound_rabbit_mq.upload_picture_producer’)->publish(serialize($msg));
[/php]
50 tane mesaj istegi oldugunda aşagıdaki komutu çalıştırın.
[php]$ ./app/console rabbitmq:consumer -m 50 upload_picture[/php]

RabbitMq server kurulumunuzu yaptıktan sonra bundle kuruyoruz.
Kurulum
Composer ile kurun:
[php]$ composer require php-amqplib/rabbitmq-bundle[/php]

Bunldle Kayıt edin:
// app/AppKernel.php
[php]public function registerBundles()
{
$bundles = array(
new OldSound\RabbitMqBundle\OldSoundRabbitMqBundle(),
);
}[/php]

Kurulum bitti şimdi ayarlarını yapmakta.

Composer da kalması gereken: (Lütfen silmeyin)

[php]{
"require": {
"php-amqplib/rabbitmq-bundle": "~1.6",
}
}[/php]

extension ve compiler ekleyin:
[php]use OldSound\RabbitMqBundle\DependencyInjection\OldSoundRabbitMqExtension;
use OldSound\RabbitMqBundle\DependencyInjection\Compiler\RegisterPartsPass;

// …

$containerBuilder->registerExtension(new OldSoundRabbitMqExtension());
$containerBuilder->addCompilerPass(new RegisterPartsPass());
[/php]

Kullanım:

Confirasyon dosyanıza ekleyin:
[php]
old_sound_rabbit_mq:
connections:
default:
host: ‘localhost’
port: 5672
user: ‘guest’
password: ‘guest’
vhost: ‘/’
lazy: false
connection_timeout: 3
read_write_timeout: 3

# requires php-amqplib v2.4.1+ and PHP5.4+
keepalive: false

# requires php-amqplib v2.4.1+
heartbeat: 0

#requires php_sockets.dll
use_socket: true # default false
another:
# A different (unused) connection defined by an URL. One can omit all parts,
# except the scheme (amqp:). If both segment in the URL and a key value (see above)
# are given the value from the URL takes precedence.
# See https://www.rabbitmq.com/uri-spec.html on how to encode values.
url: ‘amqp://guest:password@localhost:5672/vhost?lazy=1&connection_timeout=6’
producers:
upload_picture:
connection: default
exchange_options: {name: ‘upload-picture’, type: direct}
service_alias: my_app_service # no alias by default
consumers:
upload_picture:
connection: default
exchange_options: {name: ‘upload-picture’, type: direct}
queue_options: {name: ‘upload-picture’}
callback: upload_picture_service
[/php]
old_sound_rabbit_mq.upload_picture_producerve old_sound_rabbit_mq.upload_picture_consumer. sonra kullanılmak üzere beklemede olan servisler. bu servisleri upload_picture_service ile cagırabilirsiniz.

İsteğe Bağlı Kuyruk İşlemleri:
[php]
queue_options: {name: ‘upload-picture’, arguments: {‘x-ha-policy’: [‘S’, ‘all’]}}
[/php]

20 saniyelik TTL mesajı örnegi
[php]queue_options: {name: ‘upload-picture’, arguments: {‘x-message-ttl’: [‘I’, 20000]}}[/php]

Değişken Türleri:

  S – String
  I – Integer
  D – Decimal
  T – Timestamps
  F – Table
  A – Array

arguments isteğinize göre düzenleyebilirsiniz.

Belirli koşullara göre yaptırmak isterseniz:
[php]
queue_options:
name: "upload-picture"
routing_keys:
– ‘android.#.upload’
– ‘iphone.upload’
[/php]

Önemli Uyarı:
2.3 üstü için geçerlidir bu yazılar eski versiyonlarda çalışmaz.

RabbitMQ server bağlantı ayarları:
[php]connections:
default:
host: ‘localhost’
port: 5672
user: ‘guest’
password: ‘guest’
vhost: ‘foo’ # to be dynamically overridden by `connection_parameters_provider`
connection_parameters_provider: connection_parameters_provider_service
[/php]

Örnek Uygulama:
[php]
class ConnectionParametersProviderService implements ConnectionParametersProvider {

public function getConnectionParameters() {
return array(‘vhost’ => $this->getVhost());
}

}
[/php]

Producers, Consumers, Nedir?

Producers:
Gönderme sürecinde yapılan işlemlere denir.

Consumers:
Gönderilen verileri alıp işleyen birime denir.

Yüklenen resmi arkaplanda işlem yaptırmak istediğinizi varsayarsak:
[php]
public function indexAction($name)
{
$msg = array(‘user_id’ => 1235, ‘image_path’ => ‘/path/to/new/pic.png’);
$this->get(‘old_sound_rabbit_mq.upload_picture_producer’)->publish(serialize($msg));
}
[/php]
Producers burada upload_picture

Servis burada old_sound_rabbit_mq.upload_picture_producer

setContentType ve setDeliveryMode yöntemlerini kullanabilirsiniz.
[php]
$this->get(‘old_sound_rabbit_mq.upload_picture_producer’)->setContentType(‘application/json’);
[/php]
OldSound\RabbitMqBundle\RabbitMq\Producer dan miras alarak aşagıdaki classı kullanabilirsiniz.
[php] …
producers:
upload_picture:
class: My\Custom\Producer
connection: default
exchange_options: {name: ‘upload-picture’, type: direct}
…[/php]
Bundan sonraki işlemlde artık Consumers kısmına geçtik.
Burada iletilere göre işlemlere başlayacaktır.

[php]consumers:
upload_picture:
connection: default
exchange_options: {name: ‘upload-picture’, type: direct}
queue_options: {name: ‘upload-picture’}
callback: upload_picture_service
[/php]
Görüldügü gibi callback bölümü mevcuttur işlemler bittiginde callback ile dönüş yapacaktır.

customer çalıştıgına emin olabilmeniz için aşagıdaki kodu çalıştırabilirsiniz:
[php]
$ ./app/console rabbitmq:consumer -m 50 upload_picture
$ ./app/console rabbitmq:consumer -w upload_picture
[/php]

Bu işlemleri yapabilmeniz için PCNTL kütüphanesine ihtiyacınız vardır.

256 MB bellek sınırı vermek için:
[php]$ ./app/console rabbitmq: consumer -l 256[/php]

Sıraya alınan bütün iletileri simek için
[php]$ ./app/console rabbitmq: tasfiye – no-confirmation upload_picture[/php]

Tüketici kuyrugunu silmek için:
[php]$ ./app/console rabbitmq: delete –no-onayı upload_picture[/php]

Tarih:Symfony