İçeriğe geç

Cronjob ile ilgili bilgiler

Çalışan cronları görmek için:

ps -ef | grep cron

Crontabı nano ile açmak için:

sudo env EDITOR=nano crontab -e

Crontab restart

service crond restart
Örnek Kod:
*/3 * * * *  /bin/sh /root/mysql_yedek.sh > /dev/null 2>&1
Tarih:Linux