"Enter"a basıp içeriğe geçin

puppeteer a chrome eklentisi çalıştırma

crx extractor indiriyoruz

https://chrome.google.com/webstore/detail/crx-extractordownloader/ajkhmmldknmfjnmeedkbkkojgobmljda

Kurduktan sonra örneğin ZenMate indirelim ve projemizin içine zipten cıkarttıktan sonra extensions klasörünnün içine atınız.

Bundan sonraki aşamada ister google “puppeteer add chrome extension” kelimesi ile aratın isterseniz aşagıdaki kodları kullanabilirsiniz.

const puppeteer = require(“puppeteer”)


const bot = async () => {

var paths = `${__dirname}\\extensions\\vpn`
//, ile birden fazla extensison eklemek için virgül ile ayıarak ekliyebiliriz.

const browser = await puppeteer.launch({
headless:false,
args: [
`–disable-extensions-except=${paths}`,
`–load-extension=${paths}`,
‘–enable-automation’
]

});

const page = await browser.newPage();
await page.goto(“https://www.google.com”,
{
waitUntil:’networkidle2′
})


}

bot()