Veritabanından gelen veriye göre işlem yapma

Veritabanınızda müşterinizin yasaklı olup olmadıgını kaydetmeniz için basit bir kod blogu yasak telefon ve yasak mail diye alanlar oluşuturun. Sonrasında aşagıdakileri yapmanız yeterli. ‘yasak_telefon’ =>’Yasak Değil’, ‘yasak_mail’ =>’Yasak Değil’, if(@$user->getYasakTelefon()) { $yenikullanici[‘yasak_telefon’] = ‘Yasak’; } if(@$user->getYasakMail()) { $yenikullanici[‘yasak_mail’] = ‘Yasak’; } Bu işlemi kontrollerde yapmanız gerekmektedir.

Symfony il , ilçe ve semt seçimi yaptırma

form type da ->add(‘Il’, null, array(‘label’=>’Il’,’attr’=>array(‘class’=>’form-control’))) ->add(‘Il’, null, array(‘label’=>’Il’,’attr’=>array(‘class’=>’form-control select2me’))) new twige ekle   İlçe İl Seçiniz Semt İlçe Seçiniz Mahalle {% block script %} {% endblock %} Kontroller a ekle $em = $this->getDoctrine()->getManager(); kodunun altına ekle if($request->get(‘ilce’)) { $ilce = $em->getRepository(‘WebAdminBundle:Ilce’)->find($request->get(‘ilce’)); $otel->setIlce($ilce); } if($request->get(‘semt’)) { $semt = $em->getRepository(‘WebAdminBundle:Semt’)->find($request->get(‘semt’)); $otel->setSemt($semt); } if($request->get(‘mahalle’)) { $mahalle = […]

Symfony İlişkili Hücreyi Gösterme

İlişkilendirdiginiz hücreti listelerken crud göstermez bu durumda yapmanız gerekenler: İlişkili url göstermek isterseniz Kontroller dosyasına ‘url’ =>$user->getSite()->getUrl(), Twig dosyasına: { property: ‘url’, label: ‘Site’, sortable: true }, koymanız yeterlidir.