"Enter"a basıp içeriğe geçin

Cloud Flare Email Protect

Email adresi çekmeniz gerekiyorsa eğer karşı tarafta cloud flare email proteced acık ise aşagıdaki komut ile gerçek mail adresini görebilirsiniz.

<?php
function cfDecodeEmail($encodedString){
$k = hexdec(substr($encodedString,0,2));
for($i=2,$email='';$i<strlen($encodedString)-1;$i+=2){
$email.=chr(hexdec(substr($encodedString,$i,2))^$k);
}
return $email;
}

echo cfDecodeEmail('a3d0c6d1cbc2d7c6c8cad9cfc6d1e3c4cec2cacf8dc0ccce'); // usage

?>