İçeriğe geç

XAMPP Curl SSL Hatası

İndirin: http://curl.haxx.se/ca/cacert.pem
Kopyala: c:\xampp\apache\bin
Açın c:\xampp\php\php.ini with Notepad++

Aşağıdakileri bulup değiştirin

curl.cainfo="C:\xampp\apache\bin\cacert.pem"
openssl.cafile="C:\xampp\apache\bin\cacert.pem"

Tarih:Genel