İçeriğe geç

Vesta Panel Log Temizleme

Vesta panel error log temizleme

için aşagıdaki kodları uygulayabilirsiniz


find /var/log -type f -size +20M -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $NF ": " $5 }'

find /var/log/ -type f -mtime +180 -delete
find /var/log -type f -regex ".*\.gz$" -delete

find /var/log -type f -regex ".*\.[0-9]$" -delete

Tarih:Linux