"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ubuntu Apache htaccess Çalıştırılması

Aşagıdaki düzenlemeleri yapın
nano /etc/apache2/apache2.conf
AccessFileName .htaccess
//önündeki # işaretini kaldırın.
<Directory /var/www/>
     Options Indexes FollowSymLinks
     AllowOverride None
     Require all granted
</Directory>
AllowOverride None
Aşagıdaki gibi Değiştirin
AllowOverride All