Symfony 3 Giriş Seviyesi Notları

Bundle Oluştuktan sonra enttiy oluştur php bin/console doctrine:generate:entity WebMuhasebeBundle:Fatura Sonrasında ilişki kurulacak. İlişkilerde id göndermek için kullanıyoruz. Kendi id sini karşıya entitye gönderiyor. Buradaki karşıdan gelen id kayıt ediyor. (ilden gelen id yi kayıt ediyor) 1 ilin birden fazlası ilçesi olabilir ama bir ilçenin ilçesi olamaz. İl burada one kısmı ilçe many olur. işlemler bittikten […]