Symfony Veritabanı Oluşturma

Komut satırındayken

php bin/console doctrine:database:create

yazmanız yeterli. config klasöründeki parameters.yml içindeki veritabanı bilgilerine göre veritabanı oluşturur.

Yazar: admin