"Enter"a basıp içeriğe geçin

Mysql Pratik Kodlar

Mysql Kullanıcıları görme:
select host, user, password from mysql.user;

Mysql Kullanıcı Ekleme:
CREATE USER “nurettin”@”%” IDENTIFIED BY “sifre”;

Kullanıcının belirli veritabanına yetki verme:
GRANT SELECT ON sadece1veritabani.* TO “nurettin”@”%”;

Kullanıcıların bütün veritabanına erişim izni:
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO “nurettin”@”%” WITH GRANT OPTION;