"Enter"a basıp içeriğe geçin

Centos 7 Rabbitmq Kurulumu

Centos 7 Rabbitmq Kurulumu

Önce İşletim Sistemini Güncelleyin

sudo yum install epel-release
sudo yum update
sudo reboot

Erlang Yükleyin

cd ~
wget http://packages.erlang-solutions.com/erlang-solutions-1.0-1.noarch.rpm
sudo rpm -Uvh erlang-solutions-1.0-1.noarch.rpm
sudo yum install erlang

Kontrol

erl

Örnek Çıktı:

Erlang/OTP 18 [erts-7.3] [source-d2a6d81] [64-bit] [async-threads:10] [hipe] [kernel-poll:false]

Eshell V7.3  (abort with ^G)
1>

ctrl + c ile çıkış yapın

Rabbitmq Kurulumuna geçiyoruz

cd ~
wget https://www.rabbitmq.com/releases/rabbitmq-server/v3.6.1/rabbitmq-server-3.6.1-1.noarch.rpm
sudo rpm --import https://www.rabbitmq.com/rabbitmq-signing-key-public.asc
sudo yum install rabbitmq-server-3.6.1-1.noarch.rpm

Firewall izinleri:

sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=4369/tcp --add-port=25672/tcp --add-port=5671-5672/tcp --add-port=15672/tcp  --add-port=61613-61614/tcp --add-port=1883/tcp --add-port=8883/tcp
sudo firewall-cmd --reload

Rabbitmq server çalıştırılması ve sunucu açılışında çalışmasını sağlıyoruz

sudo systemctl start rabbitmq-server.service
sudo systemctl enable rabbitmq-server.service

Durum Kontrol:

sudo rabbitmqctl status

Rabbitmq konsolunu aktifleştiriyoruz

sudo rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
sudo chown -R rabbitmq:rabbitmq /var/lib/rabbitmq/

Kullanıcı acıyoruz

sudo rabbitmqctl add_user mqadmin sifreniz
sudo rabbitmqctl set_user_tags mqadmin administrator
sudo rabbitmqctl set_permissions -p / mqadmin ".<em>" ".</em>" ".*"

Test:

ipadresiniz:15672