İçeriğe geç

Centos 7 Rabbitmq Kurulumu

Centos 7 Rabbitmq Kurulumu

Önce İşletim Sistemini Güncelleyin

[code]
sudo yum install epel-release
sudo yum update
sudo reboot
[/code]

Erlang Yükleyin

[code]
cd ~
wget http://packages.erlang-solutions.com/erlang-solutions-1.0-1.noarch.rpm
sudo rpm -Uvh erlang-solutions-1.0-1.noarch.rpm
sudo yum install erlang
[/code]

Kontrol

[code]
erl
[/code]

Örnek Çıktı:

[code]
Erlang/OTP 18 [erts-7.3] [source-d2a6d81] [64-bit] [async-threads:10] [hipe] [kernel-poll:false]

Eshell V7.3 (abort with ^G)
1>
[/code]

ctrl + c ile çıkış yapın

Rabbitmq Kurulumuna geçiyoruz

[code]
cd ~
wget https://www.rabbitmq.com/releases/rabbitmq-server/v3.6.1/rabbitmq-server-3.6.1-1.noarch.rpm
sudo rpm –import https://www.rabbitmq.com/rabbitmq-signing-key-public.asc
sudo yum install rabbitmq-server-3.6.1-1.noarch.rpm
[/code]

Firewall izinleri:

[code]
sudo firewall-cmd –zone=public –permanent –add-port=4369/tcp –add-port=25672/tcp –add-port=5671-5672/tcp –add-port=15672/tcp –add-port=61613-61614/tcp –add-port=1883/tcp –add-port=8883/tcp
sudo firewall-cmd –reload
[/code]

Rabbitmq server çalıştırılması ve sunucu açılışında çalışmasını sağlıyoruz

[code]
sudo systemctl start rabbitmq-server.service
sudo systemctl enable rabbitmq-server.service
[/code]

Durum Kontrol:

[code]
sudo rabbitmqctl status
[/code]

Rabbitmq konsolunu aktifleştiriyoruz

[code]
sudo rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
sudo chown -R rabbitmq:rabbitmq /var/lib/rabbitmq/
[/code]

Kullanıcı acıyoruz

[code]
sudo rabbitmqctl add_user mqadmin sifreniz
sudo rabbitmqctl set_user_tags mqadmin administrator
sudo rabbitmqctl set_permissions -p / mqadmin ".<em>" ".</em>" ".*"
[/code]

Test:

ipadresiniz:15672

Tarih:Linux