Bütün Klasörü 775 yapma

find . -type d -print0 | xargs -0 chmod 0755
şeklinde yapabilirsiniz

Yazar: admin