İçeriğe atla

PHP

PHP Blog

Swift Mailer nedir?

Comproser ile

composer require swiftmailer/swiftmailer

şeklinde kurabilirsiniz.

gmail üzerinden mail göndermek isterseniz

<?php
$pEmailGmail = 'kullaniciadi@gmail.com';
$pPasswordGmail = 'sifreniz';
$pFromName = 'tasarimrehberi.net'; //gozukecek mail adresiş

$pTo = 'gidecekmailadresi@tasarimrehberi.net'; // gonderilecek mail
$pSubjetc = "tasarimrehberi.net deneme"; // konu
$pBody = '<html><body><p>Tasarım Rehberi deneme</p></html></body>'; //body html

$transport = Swift_SmtpTransport::newInstance('smtp.googlemail.com', 465, 'ssl')
->setUsername($pEmailGmail)
->setPassword($pPasswordGmail);

$mMailer = Swift_Mailer::newInstance($transport);

$mEmail = Swift_Message::newInstance();
$mEmail->setSubject($pSubjetc);
$mEmail->setTo($pTo);
$mEmail->setFrom(array($pEmailGmail => $pFromName));
$mEmail->setBody($pBody, 'text/html'); //body html

if($mMailer->send($mEmail) == 1){
echo 'Mail Gonderildi';
}
else {
echo 'Mail Gitmedi';
}
?>{/code]

OOP Nedir? Nasıl Kullanılır

Bu yazıda class yapılardan başlıyarak OOP ile ilgili bir çok yazı paylaşacagız.

OOP Nedir? Nasıl Kullanılır

OOP (Nesne Yönelimli Programlama) ile ilgili kısa bilgiler verecegim.

class okul {
function okul_adi($ad)
{
echo 'Bulunduğunuz okul';
}
}

Örnek 2:

&lt;?php
class okul {
var $bolum = 'Bilgisayar Programciligi';
function okul_adi($ad)
{
echo 'Bulunduğunuz okul: '.$ad;
echo '&lt;br&gt;';
echo $this-&gt;bolum;
}
}

$veri_cek = new okul();
$veri_cek-&gt;okul_adi('Pamukkale Üniversitesi');
?&gt;

Basit Hesap Makinesi

&lt;?php
class hesaplama{
function topla($sayi1,$sayi2) {
   $sonuc = $sayi1 + $sayi2 ;
   return $sonuc;
}
function cikar($sayi1,$sayi2) {
   $sonuc = $sayi1 - $sayi2 ;
   return $sonuc;
}
function carp($sayi1,$sayi2) {
   $sonuc = $sayi1 * $sayi2 ;
   return $sonuc;
}
function bol($sayi1,$sayi2) {
   $sonuc = $sayi1 / $sayi2 ;
   return $sonuc;
}
}

$sayi1 = 23;
$sayi2 =4;

$hesap = new hesaplama();
echo $hesap-&gt;cikar($sayi1,$sayi2);
?&gt;

Global ile fonksiyon dışındaki değişkeni fonksiyonumuza dahil edebiliriz.

&lt;?php
$kimim_ben = 'Nurettin';
 
function hos_geldin() {
   global $kimim_ben;
   echo 'Hoş Geldin ' . $kimim_ben;
}
 
hos_geldin();
?&gt;