İçeriğe atla

admin tarafından yazılmış tüm yazılar

Sunucuya Gelen Saldırıyı Tespit Etme

Sunucuya gelen saldırları kısmı olarak tespit etme yöntemleri vardır.

ssh dan aşagıdaki komutu yazarsanız hangi ip den saldırı geldigini görebilirsiniz

netstat -tn --inet 2> /dev/null| grep ":80" | awk '/tcp[ ]*[0-9]+[ ]*[0-9]+[ ]+[^ ]+[ ]*[^ ]*/ { print $5; }' | cut -d":" -f1 | sort | uniq -c | sort -n

IP BANLAMA;

iptables -A INPUT -s 1.1.1.1 -j DROP

IP BAN AÇMA;

iptables -X INPUT -s 1.1.1.1 -j DROP

Symfony twig çoklu değişken gönderme

Bazı yerlerde çoklu değişkenler göndermeniz gerekebilir. Bu durumda ilgili kontrollere alttaki kodu yazınız:

   $bugun_baslangic = strtotime(date("d-m-Y 00:00:01"));
    $bugun_bitis = strtotime(date("d-m-Y 23:59:59"));
    $yongiden = 2;
    $yongelen = 1;
    $yedi_gun_rapor = array();
for ($i=1; $i <8 ; $i++) {
      $gun_baslama = strtotime(date('d-m-Y 00:00:01', strtotime("-$i days")));
      $gun_bitis = strtotime(date('d-m-Y 23:59:59', strtotime("-$i days")));
      $gun = date('d-m-Y', strtotime("-$i days"));

      $yongelen = $em->getRepository('WebAdminBundle:AramaYonu')->find($yongelen);
      $arama_sayisi_gelen = $em
        ->createQueryBuilder()
        ->select('d')
        ->from('WebAdminBundle:AramaKayit', 'd')
        ->Where('d.kayit_tarihi <= :bitis')
        ->andWhere('d.kayit_tarihi >= :baslama')
        ->andWhere('d.AramaYonu = :yongelen')
        ->setParameter('baslama', $gun_baslama)
        ->setParameter('bitis', $gun_bitis)
        ->setParameter('yongelen', $yongelen)
        ->getQuery()
        ->getResult();

      $yongiden = $em->getRepository('WebAdminBundle:AramaYonu')->find($yongiden);
      $arama_sayisi_giden = $em
        ->createQueryBuilder()
        ->select('d')
        ->from('WebAdminBundle:AramaKayit', 'd')
        ->Where('d.kayit_tarihi <= :bitis')
        ->andWhere('d.kayit_tarihi >= :baslama')
        ->andWhere('d.AramaYonu = :yongelen')
        ->setParameter('baslama', $gun_baslama)
        ->setParameter('bitis', $gun_bitis)
        ->setParameter('yongelen', $yongiden)
        ->getQuery()
        ->getResult();

      //array_push($yedi_gun_gelen, $arama_sayisi_gelen);
      $yedi_gun_rapor[$gun]['gelen'] = count($arama_sayisi_gelen);
      $yedi_gun_rapor[$gun]['giden'] = count($arama_sayisi_giden);

    }
   return $this->render('WebAdminBundle:Default:index.html.twig',array(
      'yedi_gun_rapor'=>$yedi_gun_rapor,
    ));

Twig dosyasında ise

  {% for key,user in yedi_gun_rapor %}
        ['{{ key}}', {{ user.giden}},   {{ user.gelen}}],
        {% endfor %}

yazmanız yeterlidir.

Symfony twig e değişken gönderme

İlgili kontrollere gidip gerekli kodlarınızı yazın.
Örnegin:

 $em   = $this->getDoctrine()->getManager();
    $bugun_baslangic = strtotime(date("d-m-Y 00:00:01"));
    $bugun_bitis = strtotime(date("d-m-Y 23:59:59"));
    $yongiden = 2;
    $yongelen = 1;

    $bugun_toplam_arama = $em
      ->createQueryBuilder()
      ->select('d')
      ->from('WebAdminBundle:AramaKayit', 'd')
      ->Where('d.kayit_tarihi <= :bitis')
      ->andWhere('d.kayit_tarihi >= :baslama')
      ->setParameter('baslama', $bugun_baslangic)
      ->setParameter('bitis', $bugun_bitis)
      ->getQuery()
      ->getResult();

 return $this->render('WebAdminBundle:Default:index.html.twig',array(
      'bugun_toplam_arama'=>count($bugun_toplam_arama),
    ));

Kontrollere eklediğimiz kodlar yukardadır.

İlgili template dosyasına yazmamız gereken kod:

{{ bugun_toplam_arama }} 

Symfony Twige ile çalışmadan önce yapılması gereken

Smyfony projeniz var ve twig ile çalışacaksanız öncelikle aşagıdaki kodları eklemeniz gerekmektedir.

 
app->config->config.xml
ekle

# Twig Configuration
twig:
  debug:      "%kernel.debug%"
  strict_variables: "%kernel.debug%"
  globals:
     site_url: %site_url%
     site_url_t: %site_url_t%
     site_title: %site_title%

app->config->oaraneters.yml
ekle

  site_url: http://localhost/bulutrehber/
  site_url_t: http://localhost/bulutrehber/
  site_dizini: C:\xampp\htdocs\bulutrehber
  site_title: Bulut Rehber


  upload_g_dir:  %site_dizini%/web/assets/uploads/
  upload_g_url:  %site_url%/web/assets/uploads/

  upload_k_dir: %site_dizini%/web/images/konu/
  upload_k_url: %site_url%/web/images/konu/

  upload_r_dir: %site_dizini%/web/images/
  upload_r_url: %site_url%/web/images/